Trò chơi thích
Trò chơi chơi

DugN

83%

Thông tin trò chơi

DugN

Làm thế nào đến nay bạn có thể khai thác? Mine sâu vào lòng đất như bạn nhìn cho sâu và các mặt hàng khác mát.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Khai Thác Mỏ