Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Dynapuff Jump

Thông tin trò chơi

Dynapuff JumpDynapuff Jump

Giúp ít sinh vật dễ thương của bạn kết thúc thành công mỗi cuộc đua ở vị trí đầu tiên chống lại các sinh vật phun bóng khác. Thu thập cẩm thạch để mua nâng cấp và kỹ năng mới để được tốt hơn sau đó trước.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để nhảy

Trò Chơi Khoảng Cách Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Đang Chạy