Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Epic Police Chase

Thông tin trò chơi

Epic Police Chase

Lái xe của bạn có được đi xe để thả ra điểm trước khi cảnh sát bắt kịp với bạn. Đây là một cảnh sát đuổi theo sử thi mà sẽ để lại xương hàm trên sàn nhà, nó là một hành động đóng gói cuộc đua điên.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Xe Hơi Trò Chơi Cảnh Sát