Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Feed the Head

Thông tin trò chơi

Feed the Head

Một trò chơi kỳ lạ mà bạn nhấp vào các phần khác nhau của người đứng đầu và chờ đợi để xem những gì sẽ xảy ra. loại kinh nghiệm WTF gì bạn sẽ có với trò chơi vui nhộn 2 chơi trực tuyến này.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Buồn Cười Trò Chơi Buồn Cười Trò Chơi Wtf