Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Fireboy và Watergirl đông lạnh Adventures

Thông tin trò chơi

Fireboy và Watergirl đông lạnh Adventures

Các mức này rất lạnh! bạn có thể hoàn thành tất cả?

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên và phím WASD để di chuyển

Trò Chơi Hai Người Chơi Trò Chơi Lửa Và Nước