Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Fireboy và Watergirl 2

Thông tin trò chơi

Fireboy và Watergirl 2

cậu bé lửa và cô gái nước trở lại cho nhiều nền tảng suy nghĩ thú vị!

Làm thế nào để chơi:
Mũi tên và các phím WASD để di chuyển cả hai nhân vật

Trò Chơi Suy Nghĩ Trò Chơi Yêu Trò Chơi y8 Trò Chơi Lửa Và Nước