Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Fireboy và Watergirl 3

Thông tin trò chơi

Fireboy và Watergirl 3

Giúp hai con chim tình yêu được với nhau trong niềm vui hai nền tảng chơi game này phong cách gồm cả cháy và nước.

Làm thế nào để chơi:
Mũi tên và các phím WASD để di chuyển cả hai nhân vật

Trò Chơi Hai Người Chơi Trò Chơi Yêu Trò Chơi Kizi Trò Chơi Lửa Và Nước