Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Fireboy và Watergirl 5

Thông tin trò chơi

Fireboy và Watergirl 5

Việc lắp đặt thứ năm của loạt siêu phổ biến.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên và phím WASD để di chuyển

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Suy Nghĩ Trò Chơi Kỹ Năng Trò Chơi Lửa Và Nước