Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Flappy

Thông tin trò chơi

Flappy

Giúp bạn của bạn bay qua không khí. Một bước đi mới trên thể loại Flappy Bird, xem bạn có thể ở lại trong bao lâu.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để bay

Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Cứng Trò Chơi Đang Bay Trò Chơi Chim