Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Fly Away Rabbit 2

Thông tin trò chơi

Fly Away Rabbit 2

Giúp đất thỏ dễ thương này một cách an toàn trên nền tảng hàng đầu trong trò chơi đố rất thú vị này. Click vào đi các khối và được nhận thức của các cơ vật lý để bóng không trôi ra xa.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để loại bỏ các khối

Trò Chơi Gamesbutler Trò Chơi Vật Lý Trò Chơi Thú Vật