Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Force Elemental

Thông tin trò chơi

Force Elemental

Di chuyển từ khối để chặn trận đánh chọn với bất kỳ cơ thể người mà bạn cho là xứng đáng. Nâng cấp số liệu thống kê của bạn khi bạn lên cấp sinh vật của bạn trong niềm vui lần lượt dựa trên chiến lược Vai trò chơi trò chơi này.

Làm thế nào để chơi:
Mũi tên hoặc W, A, S, D phím để di chuyển, 1,2,3 Spacebar cho kỹ năng. Kết thúc lượt bằng cách sử dụng Z chính

Trò Chơi Trận Đánh Trò Chơi Thú Vật Trò Chơi Theo Lượt