Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Freddys Nhà máy Jumpscare

Thông tin trò chơi

Freddys Nhà máy JumpscareFreddys Nhà máy Jumpscare

Kết hợp vẻ của Năm đêm tại ký tự Freddys cho đến khi bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ và nhiệm vụ của bạn ma quái.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Kinh Dị Trò Chơi Đáng Sợ Trò Chơi Năm Đêm At Freddys