Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Froyo Taxi

Thông tin trò chơi

Froyo TaxiFroyo Taxi

Xe đón khách hàng của bạn và đẩy họ xung quanh thành phố đến các địa điểm của họ mong muốn.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe, Spacebar để tiếp nhiên liệu, phím X cho turbo

Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Xe Hơi Trò Chơi Taxi