Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Gọi Gươm

Thông tin trò chơi

Gọi Gươm

Hãy thanh kiếm của bạn và tìm cách trả thù!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, C chìa khóa để tấn công

Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Thanh Kiếm Trò Chơi Trận Đánh Trò Chơi y8