Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Gỡ bom

Thông tin trò chơi

Gỡ bom

Cắt dây vừa phải để bạn có thể ngăn chặn các quả bom từ đi ra. Có bao nhiêu sóng bạn có thể sống sót?

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Kỹ Năng Trò Chơi Thời Gian