Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Gà Bazooka

Thông tin trò chơi

Gà Bazooka

Thưởng thức Bazooka Chicken trực tuyến và tận hưởng những cảnh đóng gói hành động như bạn cố gắng để mở khóa và nâng cấp tất cả các mục trong trò chơi.

Làm thế nào để chơi:
Đọc trong quy tắc trò chơi

Trò Chơi Thú Vật Trò Chơi Đang Bay Trò Chơi Phòng Thủ Trò Chơi Bắn Chúng Đi