Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Giấy Minecraft

82%

Thông tin trò chơi

Giấy MinecraftGiấy Minecraft

Một Minecraft remake được thực hiện trong html5. Phiêu lưu các vùng đất như bạn thu thập một trong chín mục hoành tráng, mỏ đất cho vàng và các báu vật khác và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của mình trong thế giới mở pixelated này.

Làm thế nào để chơi:
các phím WASD để di chuyển, chuột để đào và sử dụng các

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Minecraft