Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Giỏ hàng Anh hùng

Thông tin trò chơi

Giỏ hàng Anh hùng

Đạt được một số tốc độ bằng cách chạy xuống đồi sau đó nhảy vào giỏ hàng của bạn và nhấn đoạn đường ở tốc độ đầy đủ. Mua nâng cấp mới để khởi động cho mình hơn nữa mỗi lần trong cao addicting trò chơi miễn phí 2 vở kịch này.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để chạy

Trò Chơi Khoảng Cách Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Buồn Cười