Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Giao thông Rider Online

Thông tin trò chơi

Giao thông Rider Online

Cuộc đua trên đường phố vượt qua tất cả các xe khác trên đường. Phiên bản rất vui nhộn và miễn phí của ứng dụng phổ biến, không yêu cầu tải xuống. Cố gắng tránh mọi tai nạn khi bạn lọt vào và ra khỏi giao thông.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Giao Thông Trò Chơi Xe Dơ