Trò chơi thích
Trò chơi chơi

GunBlood

Thông tin trò chơi

GunBlood

Một phương Tây phong cách chơi đấu hoang dã. Bắn đối thủ của bạn trong từng giai đoạn trước khi họ có được bạn. bạn có thể đi qua từng người và đánh bại tất cả tại các trò chơi nguy hiểm nhất của tất cả? Không chạy ra khỏi đạn và rack lên điểm nhiều hơn trong vòng tiền thưởng. Gửi điểm số của bạn trong phòng 8iz.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu