Trò chơi thích
Trò chơi chơi

hổ răng kiếm Rampage

Thông tin trò chơi

hổ răng kiếm Rampage

Tấn công những người đàn ông và cảnh sát và thậm chí cả những chiếc xe như bạn chơi như một con hổ khát máu.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím cách để tấn công

Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Tấn Công Trò Chơi Con Hổ