Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Hài hước

Thông tin trò chơi

Hài hước

Bảo vệ bức tường của bạn khỏi quái vật! Mua vũ khí và nâng cấp ma thuật như bạn cố gắng để ngăn chặn mỗi làn sóng cố gắng để vượt qua.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Phòng Thủ Trò Chơi Quân Đội