Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Hàng

67%

Thông tin trò chơi

Hàng

Tránh tất cả các khối màu đỏ khi bạn di chuyển đường dây của bạn thông qua sân khấu.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Cứng Trò Chơi Con Rắn