Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Happy Halloween Champion 2015

Thông tin trò chơi

Happy Halloween Champion 2015

Giữ bí ngô càng lâu càng tốt cho số điểm cao nhất có thể. Thu thập các mục cho một tiền thưởng, chỉ cần không rơi xuống đất!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để bắn

Trò Chơi Quả-Bóng Trò Chơi Thu Gom Trò Chơi Halloween Trò Chơi Giữ-Up