Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Helly Yea

Thông tin trò chơi

Helly Yea

bạn có thể bay tất cả các cách để thoát khỏi trong khi vẫn giữ tất cả cuộc sống của bạn trong niềm vui này tránh xa trò chơi? Du lịch thông qua từng giai đoạn hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn ở tay.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để điều khiển máy bay trực thăng, Click vào để bắn tên lửa

Trò Chơi Máy Bay Trò Chơi Máy Bay Trò Chơi Đang Bay