Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Hole.io

76%

Thông tin trò chơi

Hole.io

Tiêu thụ tất cả những gì xung quanh bạn khi bạn cố gắng phát triển, lớn lên, phát triển! Di chuyển xung quanh trong trò chơi trực tuyến thú vị này đang cố gắng trở thành lỗ hổng lớn nhất trên máy chủ.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Nhiều Trò Chơi Io