Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Imperium 3

Thông tin trò chơi

Imperium 3

Đó là thời gian để trở thành người cai bạn đã mơ ước được. Xây dựng một thị trấn và sau đó là một đế chế như bạn cố gắng để cai trị các vùng đất trong chiến lược dựa trên trò chơi chiến tranh hoành tráng này.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Trận Đánh Trò Chơi Chiến Tranh Trò Chơi Chiến Lược Trò Chơi Đế-Quốc