Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Kẹo Raver

Thông tin trò chơi

Kẹo Raver

Thu thập yêu cầu kẹo trên mỗi cấp để tiến bộ .. Đi trên Candy Raver bất cứ lúc nào và thưởng thức các trò chơi thú vị khi bạn muốn hoàn thành trò chơi.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Thu Gom Trò Chơi Máu Trò Chơi Nhảy