Trò chơi thích
Trò chơi chơi

KAIJU

Thông tin trò chơi

KAIJU

Bảo vệ thành phố khỏi những con quái vật.

Làm thế nào để chơi:
Q, R để đi bộ, W, E để chuyển, Spacebar để chạy, S trọng để có được lên

Trò Chơi Quái Vật Trò Chơi Phòng Thủ Trò Chơi Người Máy Trò Chơi Thống Nhất