Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Khối cầu vồng

60%

Thông tin trò chơi

Khối cầu vồng

Thả các khối để phù hợp với ba hoặc nhiều màu sắc giống nhau. Loại bỏ hàng sau khi hàng cho đến khi bạn xóa bảng.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để thả khối

Trò Chơi Phù Hợp Trò Chơi Trận Đấu 3 Trò Chơi Khối Trò Chơi Tetris