Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Kiểm tra tốc độ nhấp chuột

Thông tin trò chơi

Kiểm tra tốc độ nhấp chuột

Nhấp vào nhiều lần như bạn có thể trong bộ đếm thời gian 10 giây. Nhanh nhất sẽ giành được giải thưởng.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp chuột!!!

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Thời Gian