Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Knife Hit Trực tuyến

80%

Thông tin trò chơi

Knife Hit Trực tuyến

Thời gian nó chỉ phải để bạn có được tất cả các dao vào thân cây. Chia cây gỗ trong phiên bản trực tuyến vui nhộn của trò chơi ứng dụng phổ biến.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Cứng Trò Chơi Thời Gian