Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Kram Giữ

Thông tin trò chơi

Kram Giữ

Tìm những khả năng mới để giúp những cuộc phiêu lưu của bạn thông qua nhiệm vụ trò chơi dungeon này.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, X để nhảy, C để bắn

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Ngục Tối Trò Chơi Sự Tìm Kiếm