Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Kuja

Thông tin trò chơi

Kuja

Đây là một câu chuyện về một đêm ở Kajaani! Bạn nhận được trong một cuộc chiến thanh và phải đánh bại lên các khách hàng quen khác bên thành lập phạt này. Lấy một người bạn để cạnh tranh trong đấu say rượu! Hãy nhớ rằng một đêm trong Kaiaani? Không! Tôi cũng không!

Làm thế nào để chơi:
Player 1: Mũi tên để punch / Jump, Spacebar. Cầu thủ 2: WAD để punch / Jump

Trò Chơi Hai Người Chơi Trò Chơi Bia Trò Chơi Thống Nhất