Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Lộn xộn ở santa

Thông tin trò chơi

Lộn xộn ở santa

Dọn dẹp ở Santa để anh có thể nhìn tốt khi anh ta tiếp tục phân phát quà Giáng Sinh này.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giáng Sinh Trò Chơi Ông Già Noel Trò Chơi Cô Gái Trò Chơi Dress Up