Trò chơi thích
Trò chơi chơi

LA Rex

Thông tin trò chơi

LA Rex

Trước khi New York loài khủng long bạo lực rampaged qua LA. Kiểm soát rex lớn của bạn và khủng bố thành phố bên dưới.

Làm thế nào để chơi:
W, A, D phím để di chuyển, chuột để tương tác

Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Khủng Long Trò Chơi Rex