Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Lab Blacksmith

Thông tin trò chơi

Lab BlacksmithLab Blacksmith

Khai thác khoáng sản, giả mạo vũ khí và bán cho quân đội hoàng gia cho đến khi bạn đánh bại tất cả 50 cấp độ và trở nên giàu có hoạt động kinh doanh của bạn thợ rèn.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để mỏ, giả mạo và bán

Trò Chơi Gamesbutler Trò Chơi Không Hoạt Động Trò Chơi Gia Tăng Trò Chơi Thợ-Đút