Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Lego Batman đầu tiên Hãy thử

Thông tin trò chơi

Lego Batman đầu tiên Hãy thử

Hit đèn đỏ với những con dơi ném của bạn. Mọi người đều thấy bạn bị mất nó, nhưng bạn biết bạn đã nhận nó lần thử đầu tiên!

Làm thế nào để chơi:
Bấm vào để ném

Trò Chơi Lego Trò Chơi Bộ Phim Trò Chơi Người Dơi Trò Chơi Lego Batman