Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Lego Batman DC Anh hùng

Xem phim

Thông tin trò chơi

Lego Batman DC Anh hùngLego Batman DC Anh hùng

Lego Batman là ở đây với ba giai đoạn rất thú vị cho bạn để hoàn thành. Giúp tiết kiệm trong ngày và trở thành thành phố của bạn yêu thích siêu anh hùng bằng cách hoàn thành tất cả các thách thức hành động đóng gói.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Lego Trò Chơi Người Dơi Trò Chơi Siêu Anh Hùng Trò Chơi Lego Batman