Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Lego Chima Laval Unleashed

Thông tin trò chơi

Lego Chima Laval UnleashedLego Chima Laval Unleashed

Stomp trên đầu con thằn lằn khi bạn chạy ra khỏi dung tới phía bạn. nhân vật Lego Chima yêu thích của bạn từ mạng phim hoạt hình đang ở đây trong trò chơi khoảng cách này addicting. Bạn có thể chạy đến nơi an toàn hoặc các dung nham chảy sẽ tuyên bố cuộc sống của bạn?

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để chạy và nhảy

Trò Chơi Đang Chạy Trò Chơi Lego Trò Chơi Lego Chima