Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Lego Exo Force Deep Jungle

Thông tin trò chơi

Lego Exo Force Deep JungleLego Exo Force Deep Jungle

hành động đóng gói Epic Exo quân theo chủ đề trò chơi, nơi bạn chọn một trong bốn nhân vật lego để tất cả những kẻ xấu trong rừng súng xuống. Kiểm soát sáng tạo của bạn, sử dụng khả năng đặc biệt của bạn và lưu các đội khỏi nguy hiểm.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để di chuyển và bắn

Trò Chơi Hoạt Động Trò Chơi Chụp Trò Chơi Lego Trò Chơi Exo Force