Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Lego Super Heroes Team Up

Thông tin trò chơi

Lego Super Heroes Team UpLego Super Heroes Team Up

Lập nhóm với tất cả các Avengers để kick một số ass tại đấu trường tag team. Sử dụng khả năng đặc biệt của mình để đánh bại tất cả những kẻ xấu lego thành phố.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, 1,2,3 để tấn công, nhảy và chuyển siêu anh hùng

Trò Chơi Lego Trò Chơi Avengers Trò Chơi Người Nặng Nề