Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Limax.io

Thông tin trò chơi

Limax.io

Giúp con rắn nhỏ của bạn phát triển lớn hơn cho đến khi bạn là số một trong bảng dẫn toàn cầu.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để di chuyển

Trò Chơi Con Rắn Trò Chơi Nhiều Trò Chơi Agario