Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Little Ninja

Thông tin trò chơi

Little Ninja

Sử dụng kỹ năng ninja của bạn để đạt các mục tiêu ở mỗi cấp.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Ninja Trò Chơi Suy Nghĩ Trò Chơi Mục Tiêu Trò Chơi Thực Hành