Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Mũi tên điên

Thông tin trò chơi

Mũi tên điên

Thiết lập cung thủ và kiếm sĩ để bảo vệ bảo vật La Mã khỏi những kẻ tấn công man rợ !. Hãy bận rộn với Mad Arrow ngay bây giờ và tận hưởng niềm vui khi bạn cố gắng dẫn đầu bảng xếp hạng.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Thanh Kiếm Trò Chơi Phòng Thủ Trò Chơi Hoạt Động