Trò chơi thích
Trò chơi chơi

magic Runes

Thông tin trò chơi

magic Runes

Chơi trò chơi này bạn đang dự kiến ​​sẽ sử dụng logic của bạn để thiết lập rune trong thứ tự nhất định để trả lại cuộc sống và màu sắc của rừng trong đó có một lần đẹp.

Làm thế nào để chơi:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

Trò Chơi Logic Trò Chơi Phù Hợp Trò Chơi Chiến Lược