Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Magicians 2

Thông tin trò chơi

Magicians 2

Giúp nhân vật của bạn có được để theo lối ra ở từng cấp bằng cách sử dụng sự giúp đỡ của các nhà ảo thuật khác và bằng cách sử dụng khả năng phép thuật của bạn.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên hoặc W, A, S, D phím để di chuyển

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Logic