Trò chơi thích
Trò chơi chơi

màn hình Head

Thông tin trò chơi

màn hình Head

Giúp máy tính bạn phát điên! Nhảy lên cơ thể con người và kiểm soát chúng để tấn công tất cả các đồng nghiệp của họ.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, chuột để tấn công và chuyển đổi đầu

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu