Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Mania giao thông

Thông tin trò chơi

Mania giao thông

Kiểm soát tất cả các lưu lượng bằng hoặc đưa lên các dấu hiệu dừng lại màu đỏ hoặc màu xanh lá cây cho đi. Đừng để bất kỳ xe đâm vào nhau.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Xe Lửa Trò Chơi Xe Buýt Trò Chơi Xe Hơi