Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Máy bay Jungle

Thông tin trò chơi

Máy bay Jungle

Chiến đấu với tất cả kẻ thù trên đường đi và giải cứu tất cả các động vật .. giữ bận rộn với máy bay Jungle bất cứ lúc nào và thưởng thức những thú vui khi bạn cố gắng để đạt được tất cả các thành tựu.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Máy Bay Trò Chơi Phi Cơ Trò Chơi Thú Vật